BLIND RELIEF ASSOCIATION COMMITTEE 2019-20

Mundle English School    13-Dec-2019

SR. NO.

NAME

DESIGNATION

ADDRESS

MOBILE NO.

1

SHRI. MAKARAND PANDHARIPANDE

PRESIDENT

WEST CENTRAL ROAD, DHANTOLI, NAGPUR

8793246247

2

SHRI. VINAY BAKHALE (C.A.)

VICE PRESIDENT

PRATIBHA' TIKEKAR ROAD, DHANTOLI, NAGPUR

9823051795

3

ADV. VISHWAS BAXY

VICE PRESIDENT

NAGJI BHAI TOWN, SITABULDI, NAGPUR

9881717808

4

SHRI. JAYANT RANADE (C.A.)

TREASURER

FLAT NO. 401, MAIKRUPA, PLOT NO. 352, SHANKAR NAGAR, NAGPUR - 440010

9823011929

5

SHRI. NAGESH KANGE

SECRETARY

27, MADHAV NAGAR, NAGPUR

9822753930

6

SMT. MINAKSHI THOMBRE

JOINT SECRETARY

68, ATRAY LAY OUT, PRATAP NAGAR, NAGPUR

9373746613

7

SHRI. GAJANAN RANADE

JOINT SECRETARY

42, WEST SAMARTH NAGAR, WARDHA ROAD, NAGPUR - 440015

9822943870

8

MRS. ANITA SHIRPURKAR

MEMBER

JANAKI' KELIBAG ROAD, MAHAL, NAGPUR

9922421021

9

SHRI. ATUL MOHARIR

MEMBER

122, JAIPRAKASH NAGAR, NAGPUR

9422859796

10

SHRI. DHANANJAY BAPAT

MEMBER

N-88, BHARAT NAGAR, NAGPUR

9422101516

11

SHRI. PRASAD BARVE

MEMBER

164, INDRAPRASTHA NAGAR, NAGPUR - 440022

7276051697

12

SHRI. PRASHANT VYAS

MEMBER

48, ATRAY LAY OUT, PRATAP NAGAR, NAGPUR - 440022

9423681367

13

SHRI. SAISH PADHYE

MEMBER

37, COSMOSPOLITION SOCIETY, SOMALWADA, NAGPUR - 440025

9225200505